Стреч Фолио

Девал Пакаджинг енд Кодинг предлага стреч фолио за ръчна  и машинна употреба, предназначено за опаковане на продукти подредени на палета.

Стреч фолиото се използва  където е необходимо да бъдат опаковани продукти на пале и/или трябва да се предпазят продуктите от замърсяване, и да се съхрани тяхната цялост и търговса неприкосновеност до крайната точка на транспорт.

Предлагаме стреч фолио за предпазване на продукта от UV лъчи.